2017 Květen

032017_3

Poklady

„Když Alexander Graham Bell vynalezl telefon, měl už dva nepřijaté hovory od Járy Cimrmana.„

032017_4

Velín

Velín je srdce fabriky. Všechny ty tlačítka, světýlka a kontrolky, odtud chodí příkazy do celé fabriky. A při průzkumu působí nemalou radost!

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde