Orient Express

Moc jsem tomu nevěřil, ale byl tam. A byl krásný. Byl opuštěný a byl tam jen pro nás.